Twoje dane:
Dalej
Zmień
Wybierz branżę:
Dalej
Zmień
Tak chcę używać mojego loginu i hasła do logowania się do:
Dalej
Zmień
Jestem:
Zaznacz opcję dla branży kosmetycznej/fryzjerskiej
Zaznacz opcję dla branży fitness
Dalej
Zmień
Branża główna:
Zaznacz opcję dla branży kosmetycznej/fryzjerskiej
Zaznacz opcję dla branży fitness
Zaznacz opcję dla branży kosmetycznej/fryzjerskiej
Zaznacz opcję dla branży fitness
Dalej
Zmień
Branża dodatkowa:
    Zaznacz opcję dla branży kosmetycznej/fryzjerskiej
Zaznacz opcję dla branży fitness
Zaznacz opcję dla branży kosmetycznej/fryzjerskiej
Zaznacz opcję dla branży fitness
Dalej
Zmień
Regulamin:
  • *Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez podmioty z nią współpracujące.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych spółki Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych podmiotów współpracujących ze spółką Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.

*pola wymagane

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie.

Dalej
Zmień
Dane do faktury: